Biofotonika Kutató és Fejlesztő Kft.

A szegedi székhelyű vállalkozás 2004-ben azzal a céllal alakult, hogy tudományos kutatások egyes eredményeinek továbbfejlesztését, alkalmazási lehetőségeit felkutassa, valamint a találmányok ipari-, és kereskedelmi hasznosításával kapcsolatos feladatokat elvégezze.

Projektjeink:

A cég egyik fő projektje a differenciál-polarizációs lézersugárpásztázó mikroszkóp (DP-LSM), amely képes anizotróp sajátságok mérésére. A mikroszkóp alkalmas lehet számos biológiai, orvosdiagnosztikai és minőségvizsgálati területeken szükséges mérések elvégzésére (dplsm.eu). A találmány újdonságát jól szemlélteti, hogy több rangos nemzetközi innovációs kiállításon is díjat kapott.

A másik jelenleg futó projektje az eljárás és berendezés gyengén abszorbeáló és/vagy fényt szóró folyékony minták abszorpciójának meghatározására, ami elsősorban kémiai laboratóriumokban és a vízgazdálkodásban hasznosulhat. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában kifejlesztett találmány szabadalmi bejelentés alatt áll. ("Eljárás és berendezés gyengén abszorbeáló és/vagy fényt szóró folyékony minták abszorpciójának meghatározására") Ezen kutatás-fejlesztési projekt 23 760 eFt összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az NFT GVOP Kutatás-Fejlesztés, Innováció Prioritás: Induló Technológia- és Tudás-Intenzív (TST, Tech-Start) Mikrovállalkozások Alprogram Spin-off vállalkozások részére kiírt pályázatán (GVOP-3.3.1.-2004-04-0055/3.0).

Erre a találmányra alapozott eszköz (és/vagy mérőberendezés) elsősorban természetes vizek klorofilltartalmának meghatározásában tarthat számot vízügyi/környezetvédelmi alkalmazásokra, de számos más fontos ipari, orvosi és tudományos felhasználási területe is lehetséges. A Kft. munkatársai és partnerei jelenleg a prototípuson és az üzleti hasznosítás különböző formáinak optimalizálásán dolgoznak.