Munkatársaink:

Dr. Garab Győző 1971-ben szerzett fizikus diplomát Szegeden; ugyanaz évtől dolgozik az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában; a Fotoszintetikus Membrán Csoport vezetője, a biológiai tudományok (MTA) doktora. Több évig dolgozott vendégkutatóként ill. vendégprofesszorként rangos nyugat-európai és amerikai kutatóintézetekben és egyetemeken. Több kitüntetés és a Széchenyi professzori cím/ösztöndíj (1999-2002) birtokosa. Nemzetközi tudományos folyóiratokban több mint száz közleménye, továbbá egy könyve és számos könyvfejezete jelent meg; egy nemzetközi és három magyar szabadalom birtokosa (ez utóbbiak közül kettő elbírálás alatt).
Tudományszervező tevékenysége: hazai és nemzetközi iskolák igazgatója, nemzetközi konferenciák szervezőbizottsági tagja, főtitkára és elnöke. Nemzetközi tudományos folyóiratok bírálója és szerkesztőbizottságainak tagja. Több hazai és nemzetközi tudományos társaság, alapítvány, bizottság és testület tagja és korábbi vagy jelenlegi vezetője/vezetőségi tagja. Munkacsoportjával nemzetközi és hazai pályázatokban alap- és alkalmazott kutatási programokban vett/vesz részt (EU 6 Keretprogram Marie Curie Program, Center of Excellence Program, Európai Tudományos Alap, Országos Tudományos Kutatási Alap, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, TéT Alapítvány, német állami (DFG, DAAD) és ipari partnerek (Carl Zeiss GmbH)).

Garab Győző előadása a Magyar Feltalálók Egyesülete által tartott ankéton.

Dr. Gál József, okl. fizikus (1997), biofizikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg PhD fokozatát 2002-ben, melyet követően két évig Németországban végzett kutatómunkát. Hazatérése után az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában dolgozott Dr. Garab Győző munkacsoportjában. Tudományos és ismeretterjesztő folyóiratokban, nemzetközi konferenciákon mintegy félszáz közleménye jelent meg. Jelenleg a General Electric (Budapest) fejlesztő mérnöke.